Underlag och vattnet

Loppet kommer uteslutande att löpas på trailstigar och på grusvägar. Ingen asfalt.

Simetapperna är förlagda till insjöar runt Borensberg. Beroende på hur solig vår vi kommer att få kommer vattentemperaturen knappast att överstiga 15 grader. Så håll dig nära någon när du simmar, för allas säkerhet.